Mediagebruik op Arkelstein main menu

Home About Services Testimonial Contact

ict als ondersteuning voor passend onderwijs

Onze maatschappij verandert voortdurend. En met de maatschappij verandert ook ons onderwijs. We leiden leerlingen toe naar banen die misschien over een paar jaar niet meer bestaan, en banen die wij nu nog niet eens kennen. Het is moeilijk in te schatten, welke kennis, vaardigheden en attitudes onze toekomstige volwassenen nodig hebben. Duidelijk zichtbaar is wel de overgang van een industriële samenleving naar een netwerksamenleving (ook wel digitale tijdperk genoemd).
Als ict-coördinator tracht ik, kijkend naar bovenstaande, een duidelijke visie/strategie voor het praktijkonderwijs uit te zetten naar 2018, waarbij mediale hulpmiddelen ingezet worden ten behoeve van een individueel passend ontwikkeltraject.

Projecten vanaf 2000

klik links voor meer informatie.

online lessen

Ned-rek

1.zinnen bouwen
NT2, woordenschat, zinsbouw

2.leesteksten
begrijpend lezen

3.gezichtsuitdrukkingen
NT2, woordenschat

4.advertenties lezen
woordenschat, begrijpend lezen

5.zoekopdrachten
afbeeldingen, teksten, gericht zoeken

6.rekentafels oefenen

7.coördinaten
oefeningen t.b.v CNC draaien

projecten

1.vca
oefeningen/toetsen bij Veilig op Stage

2.vca pictogrammen, basisveiligheid

3.veiligheid op het werk

4.foto's maken en bewerken
projectinfo_opdrachten en voorbeelden_de techniek

5.taal-reken-zoekopdrachten maken

6.serious games
verantwoording, behendigheid, management, constructie, puzzel

7. vrije tijd
betekenis, verantwoording, opdrachten in Deventer

8. presentaties maken
-hobby-sport-vrije tijd-stage

9. plagen en pesten
begripsvorming, bewustwording

10. plagen en pesten een foto/filmverhaal maken

11. waarden en normen reflectie op de begrippen "waarde" en "norm"

Plattegrond

https://www.google.nl/maps/place/Etty+Hillesum+Lyceum+-+Arkelstein/@52.2725475,6.1584479,18z/data=!4m2!3m1!1s0x47c7ea1105fbf535:0xf6c489c1fca8c5a6

Adres

Etty Hillesum lyceum Arkelstein
School voor praktijkonderwijs
Arkelstein 8
7414 EP Deventer
0570-504600


mail:
j.gortzen@ettyhillesumlyceum.nl