digitale vaardigheid in het praktijkonderwijs main menu

Home About Services Testimonial Contact

online lessen voor het praktijkonderwijs

-digitale vaardigheid (bron: SLO/Kennisnet) aangepast voor het praktijkonderwijs

-webbased lessen (ondersteunen de branchegerichte cursussen en projecten)

-missie, (ict)visie van het Etty Hillesum lyceum Arkelstein

Projecten vanaf 2000

klik links voor meer informatie.

online lessen

Ned-rek

1.zinnen bouwen
NT2, woordenschat, zinsbouw

2.leesteksten
begrijpend lezen

3.gezichtsuitdrukkingen
NT2, woordenschat

4.advertenties lezen
woordenschat, begrijpend lezen

5.zoekopdrachten
afbeeldingen, teksten, gericht zoeken

6.rekentafels oefenen

7.coördinaten
oefeningen t.b.v CNC draaien

8.Engels-Nederlands oefenen

projecten

1.vca
oefeningen/toetsen bij Veilig op Stage

2.vca pictogrammen, basisveiligheid

3.veiligheid op het werk

4.foto's maken en bewerken
projectinfo_opdrachten en voorbeelden_de techniek

5.taal-reken-zoekopdrachten maken

6.serious games
verantwoording, behendigheid, management, constructie, puzzel

7. vrije tijd
betekenis, verantwoording, opdrachten in Deventer

8. presentaties maken
-hobby-sport-vrije tijd-stage

9. plagen en pesten
begripsvorming, bewustwording

10. plagen en pesten een foto/filmverhaal maken

11. waarden en normen reflectie op de begrippen "waarde" en "norm"

Plattegrond

https://www.google.nl/maps/place/Etty+Hillesum+Lyceum+-+Arkelstein/@52.2725475,6.1584479,18z/data=!4m2!3m1!1s0x47c7ea1105fbf535:0xf6c489c1fca8c5a6

Adres

Etty Hillesum lyceum Arkelstein
School voor praktijkonderwijs
Arkelstein 8
7414 EP Deventer
0570-504600


mail:
j.gortzen@ettyhillesumlyceum.nl